T A R İ H Ç E ve K U R U L U Ş  


1900 Paris sergisi kapsamında düzenlenen “Uluslararası Gaz Kongresi”nde, Işık Ölçüm’le ilgili bir Uluslararası Komisyonun kurulması görüşülerek kararlaştırılmıştır. Bu Komisyon “The Photometric Commission” adıyla, Fransa, Almanya, İngiltere, Avusturya-Macaristan, Belçika, İtalya, Hollanda, İsviçre ve A.B.D. tarafından kurulmuştur. Periyodik toplantılarını 1903, 1907 ve 1911’de Zürih’te yapan bu komisyonun, 1913’de Berlin’de yapılan toplantısında faaliyet alanını genişletilerek “Uluslararası Aydınlatma Komisyonu” adıyla yeni bir Kuruluşa dönüşmesine karar verilmiştir.

Bu kararla birlikte Komisyonun strüktürü de tamamen değiştirilerek, ülkelerin belirli sayıda gaz mühendisleri ile temsil yerine, aydınlatmanın çeşitli konuları ile ilgilenen kişilerin oluşturduğu “Ulusal Komite”lerle temsil edilmeleri getirilmiştir.

Ulusal Komiteler, diğer üye ülkelerin aydınlatma uzmanları ile aydınlatmanın çeşitli konularında biraraya gelerek görüşmeler yapmak ve uluslararası anlaşmalarla ortaya çıkarılan tavsiye kararları almak gibi önemli roller üstlenmişlerdir.

Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nun çalışmalarında üye ülkelerin Ulusal Komite’lerinin işlevlerinin ne denli önemli olduğu açıktır. Ulusal Komitelerin ülkelerindeki ışık ve aydınlatma ile ilgili kişi ve kuruluşlarla iletişim içerisinde ve onları Uluslararası platformda temsil eden bir kuruluş olmasından ötürü, bu kuruluşta görev alan kişilerin, Uluslararası teknik etkinliklere katılmaları ve katkıda bulunmaları gereklidir. Ancak, Ulusal Komitelerin uluslararası platforma çıkmadan önce; kendi ülkelerinde ışık ve aydınlatma ile ilgili bilim, teknoloji, standartlaşma ve sanat konularıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmaları, ilgili kişiler ile iletişim içinde bulunmaları, bu kişilerin diğer ülkelerdeki kişi ve kurumlarla bilgi alışverişinde onlara yardım etmeleri ve tüm bunlardan sonra da üretilen, geliştirilen bilgi ve ürünleri uluslar arası platforma aktarılması, tartışmaya açılmasında özendirici ve organize edici işlevlerini yerine getirmeleri gereklidir.

İlk kez 16 Şubat 1982’de Maçka Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığıda yapılan bir toplantıda Ulusal Komitemizin olabildiğince kısa sürede kurularak, faaliyete geçmesi konusunda görüş birliğine varılmasına ve bu tarihi izleyen zamanlarda bir çok kez toplanılmasına rağmen, Ulusal Komite kurma sürecinin o gün koşullarında olası zorlukları gözönüne alınarak, cesaretli bir atılım yapılamamış ve daha sonra Dernek olarak kurulma girişimleri de sonuç vermemiştir.

Bu geçen zaman sonunda, 1995 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/m maddesinin Yükseköğretim Kuruluna vermiş olduğu yetkilere dayanılarak “Aydınlatma Türk Milli Komitesi” nin kurulması için başvuruda bulunulmuştur. Y
ükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yürütme Kurulunun 20. 07. 1995 tarihli toplantısında; 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/3-m maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu adına “ Aydınlatma Türk Milli Komitesi” kurulması uygun görülmüş ve 31 Ekim 1995 tarih, 22449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ile kuruluşu gerçekleşmiştir.

En iyi Internet Explorer ile 1024 x 768 çönünürlükte izlenir.
Siteyle ilgili soru ve görüşleriniz için atmk@atmk.org.tr adresine e-mail atabilirsiniz.
® ATMK