13.ULUSAL AYDINLATMA KONGRESİ YOĞUN İLGİ İLE TAMAMLANDI...

13.ULUSAL AYDINLATMA KONGRESİ YOĞUN İLGİ İLE TAMAMLANDI...

Yirmibeşinci yaşını kutladığımız Aydınlatma Türk Milli Komitemiz, Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nun aktif bir üyesi olarak, her yıl gerçekleştirilen uluslararası toplantılarda ülkemizi temsil etmekte, ilgili platformlarda ve Teknik Komite çalışmalarında aktif görevler üstlenerek, aydınlatmanın çeşitli konularında hazırlanan yayın çalışma grupları içinde yer almaktadır.

Bu çalışmalarda elde edilen bilgi ve deneyimlerin ulusal platformlarda, ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılması ve bilimsel temelli çalışma ve yayınların oluşturulmasına katkı sağlanması, komitemizin kuruluş amaçları doğrultusundaki öncelikli hedefleri arasındadır. Disiplinlerarası bir çalışma konusu olan aydınlatma bilim alanında nitelikli ve verimli aydınlatma çözümlerine ulaşabilmemiz, akademik alanda ve özel sektörde, farklı uzmanlıklara sahip kişilerin birlikte çalışarak aydınlatma tekniğine uygun çözüm önerileri geliştirmesiyle sağlanmaktadır ve sağlanacaktır.

Bu temel amaçlar doğrultusunda, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, geleneksel olarak her iki yılda bir düzenlediğimiz Ulusal Aydınlatma Kongresinin onüçüncüsünü, bu yıl çevrimiçi olarak, 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde Aydınlatmada Dönüşüm ana teması altında, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve Informa Markets / IstanbulLight destekleriyle; CEMDAĞ, EEC Elektronik, FİBERLİ, LEDVANCE, PELSAN Aydınlatmanın oturum sponsorluğunda, sekiz farklı ülkeden akademisyenlerin ve sektör paydaşlarınn katılımlarıyla gerçekleştirdik.

Kongremizin davetli konuşmacılarına; Sayın Ömürden Sezgin, Sayın Serdar Birden, Prof.Dr Sayın Soyhan Bağcı ve Prof.Dr Sayın John O’Hagan’a, katkı ve katılımları için tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. Altı oturum ile Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlemesi ve Çevreye Duyarlı Tasarımı için Yeni Mevzuatların Kapsamı ve Uygulaması başlıklı özel oturumdan oluşan Kongremize birinci gün 227, ikinci gün 214 kişi katılmış, birinci gün 504 saat, ikinci gün 569 saat izlenme süresine ulaşılmıştır.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Avusturya, Finlandiya, İngiltere, Polonya ve Türkiye’den katılımcıların yer aldığı 13. Ulusal Aydınlatma Kongremize, 542 kişinin kayıt olduğunu paylaşmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Aydınlatma Tasarımında Dönüşüm, Aydınlatmanın Çevre ve İnsan Sağlığına Etkisi, İnsan Odaklı Aydınlatma ve Aydınlatmanın Genel Konuları Oturumlarında, soru sorarak aktif şekilde yer alan katılımcılara, kongrenin kapanış oturumunda yaptığımız bir çekilişle hediyelerini verdik.

Kongremizin kayıtlarına, gerekli onay ve izinler alındıktan ve konuyla ilgili çalışmalarımız tamamlandıktan sonra, ATMK YouTube kanalı üzerinden erişim sağlanacaktır.

Aydınlatma Türk Milli Komitesi 9. Dönem Yönetim Kurulu olarak, değerli çalışmaları ile kongremize katkı sağlayan konuşmacı ve bildiri sahiplerine, her zaman olduğu gibi bu yıl da bizleri destekleyen sponsorlarımıza, katılımcılarımıza, özverili çalışmaları için Kongre Bilimsel Kurulu’na, Düzenleme Kurulu’na ve tüm emekleri için Kongre Sekretaryası’na teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,

Aydınlatma Türk Milli Komitesi

9. Dönem Yönetim Kurulu