LED Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesinin Güncellenmesi

LED Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesinin Güncellenmesi

İmalatçı firmaların tüm armatür sınıflarında uygun tasarım yapabilmesi ve dağıtım şirketlerinin aydınlatma tesislerinde kullanacağı LED’li aydınlatma armatürü havuzunun kısa zamanda oluşturulması için hali hazırda yürürlükte olan “TEDAŞ-MLZ/2010-057.D işaretli LED Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi”nin güncellenmesine ihtiyaç duyulmuş olup, güncellenen teknik şartname TEDAŞ Genel Müdürlük Makamının 18.11.2021 tarihli olurlarıyla onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan güncellemeyle, TEDAŞ-MLZ/2010-057.D işaretli LED Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesinin fotobiyolojik güvenlik kurallarına ilişkin (53) nolu paragrafında “LED’li armatürler TSE IEC TR 62778 standardına göre fotobiyolojik güvenlik kurallarına uygun olarak en fazla 3m mesafeden itibaren (Distance to reach RGI en fazla 3m) RGI risk grubu sınırlarını geçmeyecektir.” şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Güncellenen “TEDAŞ-MLZ/2010-057.D işaretli LED Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi” kuruma ait www.tedaş.gov.tr internet adresindeki BİLGİ MERKEZİ / Şartnameler / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı sekmesi altında yayınlanmaktadır.